Skip to main content
Category

Media

Protejarea drepturilor omului, temă prioritară pentru cetățenii UE

Drepturile omului, libertatea de exprimare, egalitatea de gen sunt în topul listei valorilor fundamentale europene. Peste jumătate dintre cetățenii UE consideră schimbările climatice cea mai presantă problemă legată de mediu şi 59% dintre europeni sunt în favoarea apartenenţei ţării lor la Uniunea Europeană. Sondajul Eurobarometru publicat de Parlamentul European a arărat că europenii acordă o importanță crescută drepturilor cetățenești. Întrebaţi care cred că ar trebui să fie temele politice pe agenda prioritară a Parlamentului European, 48% dintre cetăţenii care au răspuns sondajului au arătat că protejarea drepturilor omului în întreaga lume este principala valoare pe care se bazează UE, urmată de libertatea de exprimare (38%), egalitatea de gen (38%) şi solidaritatea între statele membre ale UE (33%). Deşi poziţionarea priorităţilor indică o variaţie semnificativă între statele membre, pentru prima dată schimbările climatice ocupă primul loc între priorităţile cetăţenilor. O proporţie de 32% dintre cetăţenii participanţi la sondaj menţionează combaterea schimbărilor climatice ca fiind cea mai importantă prioritate de care ar trebui să se ocupe Parlamentul. Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale (31%), combaterea terorismului (24%) precum şi lupta împotriva şomajului (24%) sunt următoarele priorităţi ale cetăţenilor. Sprijinul pentru apartenenţa la UE rămâne la un nivel înalt pentru al treilea an la rând şi mai mulţi europeni îşi doresc un Parlament European mai puternic, conform sondajului. Susţinerea cetăţenilor pentru Uniunea Europeană rămâne la un nivel înalt pentru al treilea an consecutiv, conform Eurobarometrului realizat de Parlamentul European în octombrie 2019. O proporţie de 55% dintre români consideră că apartenenţa ţării…

Read More

10 decembrie – Ziua internaţională a drepturilor omului

Ziua internaţională a drepturilor omului este marcată în fiecare an la 10 decembrie, data la care Adunarea Generală a ONU a adoptat, în 1948, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului – un document de referinţă care proclamă drepturile inalienabile de care beneficiază toţi oamenii, în mod firesc, indiferent de rasă, culoare, religie, sex, limbă, opinie politică sau de altă natură, naţionalitate sau origine, proprietate sau alt statut. Disponibil în peste 500 de limbi, documentul este cel mai tradus din întreaga lume. Pe fondul evenimentelor prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la adoptarea Convenţiei pentru Drepturilor Copilului, la 20 noiembrie 1989, planul ONU include valorificarea energiei acumulate şi punerea în lumină a rolului de lideri al tinerilor în mişcările colective, ca o sursă de inspiraţie pentru un viitor mai bun. Odată cu apelul universal la implicare „Apără drepturile omului”, alegerea temei din 2019 are ca scop celebrarea potenţialului tinerilor ca agenţi de schimbare, amplificarea vocilor lor şi angajarea unei largi audienţe în promovarea şi protecţia drepturilor omului. Campania, coordonată de Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, este proiectată să încurajeze şi să expună modul în care tinerii din întreaga lume apără drepturile şi se poziţionează împotriva rasismului, discursului instigator la ură, hărţuirii, discriminării şi schimbărilor climatice, între altele. Drepturile omului se află în centrul Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), având în vedere că în absenţa demnităţii umane nu putem promova dezvoltarea durabilă, mai evidenţiază site-ul ONU.

Read More

Evenimente in cadrul „Campaniei de informare, educatie juridica si constientizare”

In luna noiembrie 2019, ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC SUD-CENTRU, in cadrul proiectului cu titlul: „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”, a organizat evenimente in cadrul „Campaniei de informare, educatie juridica si constientizare”: in data de 25.11.2019 – in localitatea Calimanesti, judetul Valcea in data de 26.11.2019 – in localitatea Sadu, judetul Sibiu in data de 27.11.2019 – in localitatea Budesti, judetul Valcea in data de 28.11.2019 – in localitatea Orlat, judetul Sibiu In cadrul acestor evenimente s-au dezbatut urmatoarele teme: Asistenta sociala a persoanelor varstnice S-au prezentat drepturile persoanelor varstnice prevazute in Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. S-au tratat: serviciile si prestatiile pentru persoanele varstnice: finanțarea asistenței sociale pentru persoanele vârstnice procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice 2. Cetatenii in UE Au fost expuse drepturile cetatenilor UE, prevazute in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. S-au purtat discutii referitoare la drepturile cetatenilor europeni: dreptul de petitionare; dreptul de a depune o plangere pentru o administrare defectuoasa in activitatea institutiilor, organismelor, oficiilor sau agentiilor; initiativa cetateneasca europeana; documente necesare in calatoriile din Europa. Tari care fac parte din spatiul Schengen si tari care nu fac parte. situatii in care se poate refuza intrarea intr-o tara din UE; documente de calatorie pentru minori; dreptul de a lucra in tarile UE; sederea in strainatate pe o durata mai mica de 3 luni; sederea in strainatate…

Read More

Soluționarea alternativă a litigiilor, metoda facilă de acces la justiție

Accesul la justiție permite persoanelor fizice să se protejeze împotriva încălcării drepturilor, să remedieze faptele ilicite, să atragă răspunderea puterii executive și să se apere în cadrul procedurii penale. Acesta este un element important al statului de drept și include dreptul civil, penal și administrativ. Accesul la justiție este atât un proces, cât și un obiectiv și este esențial pentru persoanele care urmăresc să beneficieze de alte drepturi procesuale și de drept material. Accesul la mecanismele justiției poate include organisme extrajudiciare, precum instituțiile naționale privind drepturile omului, organismele de promovare a egalității, autorități de protecție a datelor sau instituțiile Avocatului Poporului. Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) se referă la procedurile de soluționare a litigiilor – cum ar fi medierea și arbitrajul – care oferă soluții la litigii în afara instanței. Procedurile SAL pot îmbunătăți eficiența justiției prin reducerea volumului de activitate al instanței și prin oferirea unor posibilități de a rezolva litigiile într-un mod mai puțin costisitor pentru persoanele fizice. În plus față de costurile mai reduse, acestea pot aduce beneficii persoanelor, prin reducerea duratei și a stresului din cadrul procedurilor. Istoricul și utilizarea SAL în Europa pot varia. În conformitate cu legislația UE, medierea a fost descrisă ca un proces structurat, în care părțile într-un litigiu încearcă, din proprie inițiativă, să ajungă la un acord privind soluționarea litigiului cu asistența unui mediator. UE a adoptat o serie de instrumente pentru a încuraja SAL. De exemplu, Directiva UE privind medierea susține utilizarea medierii privind litigiile transfrontaliere în materie civilă și…

Read More

Comunicat de presă lansare proiect

Instanțele de judecată din România sunt asaltate cu litigii, ceea ce îngreunează procesul civil. Până la obținerea unei sentințe finale, un justițiabil poate aștepta câțiva ani și poate cheltui sume substanțiale. Alternativa constă în mediere, care este considerată mai rapidă şi, adesea, mai rentabilă decât procedurile judiciare obişnuite, dar și o soluție pentru degrevarea instanțelor.

Read More