Skip to main content

COE
Consiliul Europei / Council of Europe

Consiliul Europei este prima organizaţie interguvernamentală europeană postbelică, înfiinţată la 5 mai 1949, ca organism european de promovare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a valorilor democratice. Consiliul Europei reprezintă un cadru instituţional de colaborare interguvernamentală între statele membre, în toate domeniile de interes ale societăţii europene (cu excepţia celor legate de apărare) şi anume: cooperare juridică, în domeniul mijloacelor de informare în masă, în educaţie, cultură, patrimoniu, tineret şi sport, probleme sociale şi economice, puteri locale şi regionale, protecţia mediului etc. Consiliul Europei militează pentru libertatea de expresie și pentru libertatea presei, libertatea întrunirilor, egalității și protecția minorităților. A lansat campanii pe probleme precum protecția copilului, discursul de ură online, și drepturile romilor, cea mai mare minoritate a Europei. Consiliul Europei ajută statele membre să lupte împotriva corupției și terorismului, și să adopte reforme juridice necesare. Grupul său de experți constituționali, cunoscut drept Comisia de la Veneția, oferă consiliere juridică țărilor de pe tot globul. Consiliul Europei promovează drepturile omului prin convenții internaționale, precum Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice și Convenția privind infracțiunile cibernetice. El monitorizează progresul statelor membre în aceste domenii și face recomandări prin organisme organisme experte şi independente de monitorizare.

OHCHR
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului

Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OICDO) este principala organizaţie din cadrul ONU ce activează în vederea promovării și apărării drepturilor omului. Ea lucrează în strânsă colaborare cu fondurile, programele și agenţiile specializate ale Naţiunilor Unite (precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Agenţia ONU pentru Refugiaţi, UNICEF, Organizaţia Internaţională a Muncii, UNESCO etc.) pentru a maximiza impactul activităţii vizând drepturile omului. România a devenit membru din primul an de funcţionare a Consiliului, obţinând un mandat de 2 ani (2006-2008).

UNICEF
The United Nations Children’s Fund
Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite

UNICEF promovează drepturile și bunăstarea fiecărui copil în 190 de țări și teritorii, în special a celor mai vulnerabili. UNICEF a fost creat în 1946 de către Organizaţia Naţiunilor Unite pentru a asigura copiilor hrană, îmbrăcăminte şi servicii de sănătate. Organizația luptă pentru apărarea drepturilor copiilor neajutoraţi din toată lumea, în România în baza unui acord de parteneriat semnat cu Guvernul României pentru perioada 2013 – 2017.

IRDO
Institutul Român pentru Drepturile Omului

Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) organism independent, cu personalitate juridică, înfiinţat prin lege – Legea nr. 9/1991-, reprezintă prima instituţie naţională pentru drepturile omului creată în România după 1989. IRDO promovează și protejează drepturile omului, acoperind toate drepturile, independenţă faţă de guvern, independenţă garantată prin Constituţie sau prin lege, putere adecvată de investigare, pluralism, inclusiv prin structura personalului şi/sau cooperare efectivă şi resurse umane şi financiare adecvate.

Ministerul Justiției

Ministerul Justiţiei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului României, care contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Avocatul Poporului

Instituţia Avocatul Poporului este instituţie naţională pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului, în sensul stabilit prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, prin care au fost adoptate Principiile de la Paris.

CNCD
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

CNCD este autoritatea de stat autonomă, sub control parlamentar, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul discriminării. Consiliul este garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislaţia internă în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 republicată, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.