Skip to main content

Ce este medierea? Dar arbitrajul? Când se apelează la cele două metode alternative de soluționare a litigiilor? Sunt doar câteva dintre întrebările la care au răspuns experții proiectului “Acces la justiție și la metodele alternative de soluționare a litigiilor”, pe care Asociația ASSOC l-a desfășurat pe parcursul ultimilor doi ani în parteneriat cu Filiala ASSOC Sud-Centru și Primăria Măciuca.

Echipa proiectului a străbătut localitățile țării din regiunile Nord-Vest, Centru, Vest, Sud-Muntenia și Sud-Vest, cu scopul de a crește nivelul de conștientizare, cunoștințe și implicare din partea cetățenilor, astfel încât accesul la procedurile judiciare prin servicii de mediere și consiliere să fie mai facil, iar arbitrajul să devină o procedură acceptată în rândul agenților economici.

Medierea este considerată mai rapidă şi, adesea, mai rentabilă decât procedurile judiciare obişnuite, evitând procesul în instanță și pierderi de resurse umane și materiale, iar arbitrajul, o cale elegantă de soluționare a diferendelor între persoane juridice.

Pe durata derulării proiectului, s-au desfășurat câte 120 de evenimente pentru campaniile de informare, educație juridică cu privire la noile coduri, drepturile cetățenilor, promovarea informațiilor privind instituțiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea, respectiv campaniile de informare, educație juridică cu privire la promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor.

La evenimente au participat peste 1500 de cetățeni, îndeosebi proveniți din grupuri vulnerabile (femei, copii, comunități marginalizate), mai expuși abuzurilor. De asemenea, printre rezultatele notabile ar mai fi de menționat sprijinul acordat de echipa de proiect unui număr de 240 de persoane, care au beneficiat de consiliere și asistență juridică.

În ideea analizei impactului medierii și arbitrajului în rândul justițiabililor, s-au derulat cursuri de formare la care au participat 75 de specialiști în domeniul dreptului și/sau cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar, personal din autorități și instituții din cadrul administrației publice locale și/sau centrale, cu precădere personalul cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar.

Prin proiect s-a creat și o resursă web (disponibilă la adresa acceslajustitie.assoc.ro) care să poată fi accesată oricând, de oricine și de oriunde, unde se explică clar și concis termeni juridici care sunt importanți de cunoscut de toți cetățenii. În acest fel s-a urmărit să se creeze un cadru de învățare liber, atât pentru cetățenii întâlniți în cadrul evenimentelor din proiect, cât și de toți cei interesați să afle detalii despre mediere, arbitraj, dar și alte proceduri civile ori penale.

Proiectul “Acces la justiție și la metodele alternative de soluționare a litigiilor” (Cod SIPOCA 496 MYSMIS 2014/126528) este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.