Skip to main content
Media

Soluționarea alternativă a litigiilor, metoda facilă de acces la justiție

Accesul la justiție permite persoanelor fizice să se protejeze împotriva încălcării drepturilor, să remedieze faptele ilicite, să atragă răspunderea puterii executive și să se apere în cadrul procedurii penale. Acesta este un element important al statului de drept și include dreptul civil, penal și administrativ. Accesul la justiție este atât un proces, cât și un obiectiv și este esențial pentru persoanele care urmăresc să beneficieze de alte drepturi procesuale și de drept material.

Accesul la mecanismele justiției poate include organisme extrajudiciare, precum instituțiile naționale privind drepturile omului, organismele de promovare a egalității, autorități de protecție a datelor sau instituțiile Avocatului Poporului.

Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL) se referă la procedurile de soluționare a litigiilor – cum ar fi medierea și arbitrajul – care oferă soluții la litigii în afara instanței. Procedurile SAL pot îmbunătăți eficiența justiției prin reducerea volumului de activitate al instanței și prin oferirea unor posibilități de a rezolva litigiile într-un mod mai puțin costisitor pentru persoanele fizice. În plus față de costurile mai reduse, acestea pot aduce beneficii persoanelor, prin reducerea duratei și a stresului din cadrul procedurilor. Istoricul și utilizarea SAL în Europa pot varia.

În conformitate cu legislația UE, medierea a fost descrisă ca un proces structurat, în care părțile într-un litigiu încearcă, din proprie inițiativă, să ajungă la un acord privind soluționarea litigiului cu asistența unui mediator.

UE a adoptat o serie de instrumente pentru a încuraja SAL. De exemplu, Directiva UE privind medierea susține utilizarea medierii privind litigiile transfrontaliere în materie civilă și comercială.

Directiva nu se aplică litigiilor în materie fiscală, vamală sau administrativă sau litigiilor care implică răspunderea statului; nu se aplică nici în cazul litigiilor în materia dreptului muncii sau a dreptului familiei în cazul în care părțile nu sunt libere să decidă în nume propriu cu privire la drepturile și obligațiile prevăzute de legea aplicabilă, de exemplu, chestiunile referitoare la statut.

Părțile nu sunt obligate la mediere: obiectivul medierii este facilitarea accesului la SAL și promovarea soluționării pe cale amiabilă a litigiilor prin mediere. De asemenea, directiva urmărește să asigure un raport echilibrat între procedurile de mediere și cele judiciare și confirmă faptul că părțile în litigiu nu trebuie să fie împiedicate să își exercite dreptul de acces la sistemele judiciare.