Skip to main content

Accesul facil la justiție, pus în dezbaterea practicienilor în Drept

Judecători, avocați, juriști, reprezentanți ai administrației publice cu atribuții în activitatea judiciară, precum și alți specialiști din instanţele judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea au participat la Cluj-Napoca, în perioada 9 – 11 septembrie 2020, la o sesiune de instruire și analiză a gradului de informare a cetățenilor în ce privește metodele alternative de soluționare a litigiilor: medierea și arbitrajul.

Cursul de formare a reunit 25 de practicieni în Drept din Maramureș, Cluj, Sibiu, Argeș, care au avut astfel posibilitatea să parcurgă Studiul de evaluare și impact realizat în regiunile Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia, Centru, Sud-Vest Oltenia cu scopul identificării nivelului de cunoștințe a populației despre drepturile omului și variantele mai rapide și facile pe care le au la dispoziție justițiabilii în rezolvarea problemelor juridice.

Specialiștii prezenți la sesiunea de instruire de la Cluj-Napoca au urmărit analiza nivelului de informare al populației, inclusiv în rândul grupurilor vulnerabile, în ceea ce privește prevederile noilor Coduri, informațiile deținute de cetățeni privind instituțiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea, respectiv despre mediere și arbitraj.

Prin acest curs s-a urmărit informarea și conștientizarea practicienilor dreptului în ce privește nevoile reale ale popluației, scopul final fiind acela de a promova variantele optime pentru degrevarea instanțelor și parchetelor, de a garanta accesul la justiție a populației, inclusiv din grupuri vulnerabile și de a promova serviciile de consiliere juridică și informare a cetățenilor, accesibile înainte de a apela la instanță.

Evenimentul a fost organizat prin proiectul “Acces la justiție și la metodele alternative de soluționare a litigiilor” (Cod SIPOCA 496 MYSMIS 2014/126528), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Alte două cursuri de instruire se vor organiza la Cluj-Napoca în luna octombrie (7-9 octombrie 2020 și 14-16 octombrie 2020), practicienii în Drept urmărind promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor, respectiv informarea, educația juridică și promovarea informațiilor privind instituțiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea.

Leș Mihaela Diana
Manager proiect
0741 036 582
mihaela.les@assoc.ro

Despre proiect:
Asociația ASSOC, în parteneriat cu ASSOC Sud-Centru și Primăria Comunei Măciuca, și-a propus îmbunătățirea accesului la justiție pentru cetățeni, în special pentru grupuri vulnerabile, precum și îmbunătățirea calității serviciilor de suport, inclusiv asistență juridică. Valoarea totală a proiectului, este 2.333.420,69 lei, aceasta fiind distribuită pentru activitățile programate să se desfășoare în perioada 28 martie 2019 – 27 martie 2021.
Pe durata proiectului au loc întâlniri în comunitate și focus-grupuri, zonele vizate fiind Centru, Vest, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia. De asemenea, se derulează campanii regionale de informare, precum și cursuri de formare cu practicieni în domeniu. Scopul proiectul constă în creșterea nivelului de conștientizare, cunoștințe și implicare din partea cetățenilor cu privire la drepturile și obligațiile lor, ceea ce va avea ca rezultat un acces mai facil la procedurile judiciare prin servicii de mediere și consiliere, dar și un grad crescut al metodelor alternative de soluționare a litigiilor.

Despre ASSOC
Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC s-a înființat în 1995, la Baia Mare, ca organizație dedicată susținerii persoanelor vulnerabile. În prezent, este printre cele mai active organizații naționale în domeniul economiei sociale și furnizării de servicii sociale. Reforma sistemelor sociale, inovaţia socială și dezvoltarea de proiecte sociale reprezintă coloana vertebrală a asociației, iar, cei peste 20 de ani de activitate, ne-au întărit convingerea că sustenabilitatea sistemului social depinde de promovarea economiei sociale, structurile de acest fel putând să ofere șanse reale persoanelor din grupurile vulnerabile și, totodată, să asigure independența financiară necesară unui parcurs fără sincope. În perioada 2011 – 2016, ASSOC a finalizat implementarea ca solicitant și partener a 18 proiecte din fonduri structurale europene și a înființat peste 70 de structuri de economie socială, care au dus la crearea de locuri de muncă pentru persoane vulnerabile.

Despre ASSOC Sud-Centru
Funcționează ca filială a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială, organizațiile, dar și reprezentanții acestora derulând în trecut proiecte comune. Preocuparea pentru dezvoltarea serviciilor sociale și implementarea unor practici moderne în domeniu au transformat o prietenie într-o colaborare instituționalizată. În anul 2015, aceasta s-a înregistrat oficial ca asociație de sine stătătoare cu numele ASSOC Filiala Vâlcea, preluând ideile comune, acelea de a susține persoanele dezavantajate și a promova profesia de asistent social. Extinderea activităților din ultimii trei ani a dus la o nouă etapă de dezvoltare, iar din 2019 organizația a devenit ASSOC Sud-Centru.

Despre Primăria MĂCIUCA
Comuna Măciuca este o unitate administrativ teritorială din județul Vâlcea cu o populație de aproximativ 2.200 de locuitori distribuită în nouă sate aparținătoare: Bocșa, Botorani, Ciocănari, Măciuceni, Măldărești, Oveselu, Popești, Ștefănești și Zăvoieni. Primăria și Consiliul Local Măciuca derulează o serie de proiecte cu finanțare din bugetul propriu, dar și din fonduri guvernamentale și europene. Cel mai important proiect, respectiv cea mai mare finanțare europeană este reprezentată de proiectul “Complex de servicii sociale pentru persoane vârstnice” depus pe POR 2014-2020, a cărui implementare va asigura servicii sociale de îngrijire la domiciliu, centru de zi și cantina socială în comuna Măciuca.

Informații suplimentare:
Asociația ASSOC
Str. Rachetei, nr. 3
Baia Mare, 430204
www.acceslajustitie.assoc.ro