Skip to main content

Aproape 11.000 de petiţii, dintre care peste 2.200 privind accesul liber la justiţie, au fost depuse de români la instituția Avocatului Poporului, după cum a rezultat din raportul de activitate pentru anul trecut.

Petițiile au vizat următoarele drepturi:

2.202 – accesul liber la justiţie

1.375 – dreptul de petiţionare

1.054 – dreptul de proprietate privată

1.021 – protecţia copiilor şi tinerilor

964 – dreptul la informaţie

739 – dreptul la un nivel de trai decent

637 – dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică

351 – dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii

194 – protecţia persoanelor cu handicap

159 – dreptul la ocrotirea sănătăţii

151 – egalitatea în drepturi

149 – dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică

117 – dreptul la mediu sănătos

67 – libertatea conştiinţei

57 – dreptul la vot

51 – dreptul la viaţă intimă, familială şi private

De asemenea, au mai fost depuse petiții în care s-au sesizat încălcări ale libertății de exprimare, la învăţătură, aşezarea justă a sarcinilor fiscale, dreptul la un proces echitabil etc.

Un număr de 7.087 de petiţii au fost adresate de bărbaţi, 3.715 de femei şi 177 de persoane juridice.

În 2019, AP a avut 1.749 de sesizări din oficiu, a formulat 164 de recomandări, a acordat 7.738 de audienţe, a realizat 429 de anchete, a întocmit trei rapoarte speciale.