Skip to main content

Parlamentul European a indicat prin specialiștii săi că medierea reprezintă o modalitate viabilă și eficientă de soluționare a litigiilor familiale transfrontaliere. Decizia unei instanțe a Convenției de la Haga privind înapoierea unui copil reprezintă adesea doar începutul unor confruntări juridice lungi care pot însoți copilul până la vârsta adultă. În acest sens, coordonatorii europeni ai deparatamentului care se ocupă de această problemă acționează pentru creșterea gradului de sensibilizare și de utilizare a medierii.

Medierea, în opinia lor, poate contribui la evitarea unor confruntări lungi și costisitoare în justiție, sprijinind părinții să ajungă la o decizie comună, care să permită înapoierea rapidă a copilului sau să împiedice deplasarea sa inutilă. Prin mediere, părinții pot găsi soluții de lungă durată care țin seama de toate aspectele ce fac obiectul litigiului dintre ei.

“Credem că există un amplu domeniu de acțiune pentru a încuraja recurgerea la mediere în UE. Cu toate că această cale alternativă de soluționare a litigiilor poate fi mai rapidă, mai puțin costisitoare și eficientă atât pentru familiile în cauză, cât și pentru instanțele europene, numai puține dintre cazurile de răpire a copiilor de către unul dintre părinți sunt supuse procedurilor de mediere”, s-a menționat într-un document oficial al Parlamentului European.

Experții PE și-au propus să promoveze mai activ utilizarea mai largă a medierii în litigiile familiale transfrontaliere, iar în acest sens au făcut apel la specialiștii care lucrează în domeniul răpirii copiilor. În perioada următoare, aceștia au arătat că doresc să soluții juridice și practice pentru a crește gradul de utilizare a medierii. “Având în vedere că avocații și autoritățile centrale reprezintă primul punct de contact pentru părinții care se confruntă cu o răpire transfrontalieră, dorim să încurajăm acești actori esențiali să înțeleagă avantajele medierii, pentru a o putea prezenta părinților drept un mijloc de soluționare a litigiului într-un stadiu incipient al procesului”, au spubliniat specialiștii PE.

Documentele suport pe această temă le puteți accesa în link…