Skip to main content
Media

Informare asupra activitatilor din cadrul proiectului

In luna mai 2020, ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC SUD-CENTRU, in cadrul proiectului cu titlul: „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”, a continuat actiunea de informare a primariilor din judetele Arges, Alba si Hunedoara prin transmiterea de  adrese de informare necesare organizarii de evenimente in cadrul “Campaniei de informare, educatie juridica si constientizare”, ce vizeaza promovarea si consolidarea metodelor alternative de solutionare a litigiilor (medierea si arbitrajul).

Actiunile de informare au urmarit transmiterea de detalii referitoare la:

  • informatii legate de activitatile desfasurate in cadrul proiectului “Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020;
  • colaborare in vederea derularii activităților organizate in cadrul proiectului, prin încheierea unui acord de colaborare;
  • sprijinire pentru organizarea derularii unui eveniment de informare în cadrul “Campaniei de informare, educatie juridica si constientizare”;
  • descrierea grupului tinta;
  • criteriile de selectie ale grupului tinta;
  • documentele necesare grupului tinta pentru participarea la ”Campania de informare, educatie juridica si constientizare”

”Dezvoltarea Durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui echilibru, o sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și prin care se definește și contextul care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește de la om, actor central care caută un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care trebuie să îl susțină și să îl motiveze și de mediul înconjurător prin care se regăsește și își poate găsi echilibrul. Rolul statului în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu doar pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare.”

”Promovarea egalităţii de şanse contribuie la coeziunea socială atât la nivelul regiunilor de dezvoltare, cât şi la nivel naţional. Dezvoltarea unei culturi a oportunităţilor egale presupune implicarea directă a tuturor actorilor sociali din sectorul public şi privat, inclusiv societatea civilă.”