Skip to main content
Media

Evenimente, in cadrul proiectului cu titlul: „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”

In luna martie 2020, ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC SUD-CENTRU a organizat urmatoarele evenimente, in cadrul proiectului cu titlul: „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”:

 • in data de 10.03.2020 – in localitatea Cotmeana, judetul Arges

 • in data de 11.03.2020 – in localitatea Vurpar, judetul Sibiu

 • in data de 12.03.2020 – in localitatea Cuca, judetul Arges

S-au dezbatut urmatoarele teme:

Cetatenii in UE 

Teme abordate:

– drepturile cetatenilor UE, conform Tratatului privind functionarea Uniunii Europene si Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

– scopurile si beneficiile spatiului Schengen

– atributile ambasadei si consulatului unei tari din UE.

– distinctia dintre Consiliul UE – Consiliul European – Consiliul Europei.

Impreuna cu participantii, moderatorul a accesat informativ site-ul Ministerului Afacerilor Externe si site-ul Centrului SOLVIT România, ce funcţionează în cadrul Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Armonizare Legislativă, aflată în coordonarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a UE.

Drepturile cetateanului roman

Teme abordate:

– importanta si structura Constitutia Romaniei

– drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetateanului roman, prevazute in Constitutia Romaniei

– principiile generale ale drepturilor cetateanului roman, accentuandu-se diferenta dintre drepturile constitutionale si drepturile universale.

-drepturile cetateanului in mediul online si offline, s-au adus in discutie Regulamentul General de Protectie a Datelor si atributiile Consiliului Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului.

– cele trei libertati cetatenesti: libertatea de exprimare, libertatea de constiinta si liberul acces la informatie, s-a accentuat relatia dintre acestea. In acest sens, au fost expuse exemple reprezentative.

– diferenta dintre o petitie si o solicitare

– dreptul la vot, libertatea de intrunire si dreptul la asociere

– dreptul la proprietate privata, a fost realizata o paralela intre proprietatea publica si proprietatea privata/ domeniul public si domeniul privat

– dreptul la petionare, s-a reliefat diferenta dintre o petitie si o solicitare. Au fost prezentate situatii reprezentative.

– drepturile din Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Actiuni de imbunatatire a accesului la justitie

 • formele ajutorului judiciar si conditiile de acordare;
 • competenta si procedura de acordare a ajutorului judiciar;
 • ajutorul public judiciar sub forma asistentei prin avocat;
 • ajutorul public judiciar sub forma platii onorariului expertului, traducatorului sau interpretului;
 • ajutorul public judiciar sub forma platii onorariului executorului judecatoresc;
 • ajutorul public judiciar sub forma facilitatilor la plata taxelor judiciare;
 • asistenta extrajudiciara;
 • organizarea, coordonarea si controlul activitatii de acordare a ajutorului public judiciar;
 • reguli speciale privind acordarea ajutorului public judiciar cetatenilor statelor membre ale UE sau a altor persoane care au domiciliul ori resedinta obisnuita pe teritoriul unui stat membru si formularea unei cereri de asistenta judiciara catre un alt stat membru al Uniunii Europene;
 • formularul pentru cererea de asistenta judiciara in alt stat memru al Uniunii Europene.

Drepturile persoanelor cu dizabilitati

S-au prezentat drepturile persoanelor cu dizabilitati si principiile protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu handicap. Au fost descrise conditiile necesare pentru integrarea si incluziunea sociala a acestora, punandu-se accent pe domeniile: sanatate si recuperare; educatie; locuinta; cultura, sport, turism; transport; asistenta juridica; servicii sociale; prestatii sociale;  orientare, formare profesionala, ocupare si angajare in munca; incadrare in grad de handicap; accesibilitate;

A fost accesat informativ site-ul Autoritatii Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

Prevederile Noului Cod al Familiei, preluat de Noul Cod Civil  

S-au abordat drepturile si obligatiile de natură personală dintre soți, in privința căsătoriei; divorțul pe cale notarială; Filiația în cazul reproducerii umane asistate medical (RUAM), cu terț donator; Legea privind prevenirea și combaterea violenței în familia. 

Prevederile Noului Cod Civil

– recunoaștere egală în fața legii și accesul la justiție

– Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap dedică un articol asistenței juridice; Administrarea bunurilor altuia; Contractul; Nulitatea; Dreptul de proprietate; Fiducia; Legea civil; Termenul, ca modalitate a obligaţiilor, reglementat în art. 1411 – 1420 din Noul Cod Civil; Drepturile privitoare la viaţa privată şi demnitate; Privilegiile şi garanţiile reale.

Principii orizontale abordate 

Au fost prezentate participantiilor la eveniment, temele: ”Utilizarea eficienta a resurselor”, ”Discriminarea”, ”Principiul Poluatorul Plătește”.