Skip to main content
Media

Evenimente, in cadrul proiectului cu titlul: „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”

In luna iulie 2020, ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC SUD-CENTRU a organizat urmatoarele evenimente, in cadrul proiectului cu titlul: „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”:

 • in data de 28.07.2020 – in localitatea Bucuresci, judetul Hunedoara;
 • in data de 28.07.2020 – in localitatea Suici, judetul Arges;
 • in data de 28.07.2020 – in localitatea Criscior, judetul Hunedoara;
 • in data de 28.07.2020 – in localitatea Cepari, judetul Arges;
 • in data de 28.07.2020 – in localitatea Teliucu Inferior, judetul Hunedoara;
 • in data de 29.07.2020 – in localitatea Uda, judetul Arges;
 • in data de 29.07.2020 – in localitatea Ciomagesti, judetul Arges;
 • in data de 30.07.2020 – in localitatea Bretea Romana, judetul Hunedoara;
 • in data de 30.07.2020 – in localitatea Moraresti, judetul Arges;
 • in data de 30.07.2020 – in localitatea Orastioara de Sus, judetul Hunedoara;
 • in data de 30.07.2020 – in localitatea Domnesti, judetul Arges.

 

S-au dezbatut urmatoarele teme:

 1. Medierea ca modalitate alternativa de soluționare a conflictelor folosita pentru restabilirea dialogului, comunicării si echilibrului. Persoanele prezente au fost informate de legislatia in domeniu referitoare la mediere:
 • Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 22 mai 2006 este sediul materiei (ANEXA 1).
 • Lege nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

Si informatii referitoare la:

 • Consiliul de Mediere, înfiinţat  în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator;
 • atributiile principale ale Consiliului de mediere ;
 • detalii despre Tabloul mediatorilor disponibil pe  portalul web oficial al Consiliului de Mediere și al Ministerului Justiției;
 • cine poate deveni mediator;
 • contractul de mediere care se semnează de către părţile aflate în conflict, personal sau prin mandatar cu procura speciala şi de mediator.
 • informarea privind procedura medierii si beneficiile ei.

S-au prezentat participantilor cateva exemple de mediere si consideratii cu privire la solutiile alternative si asistenta juridica in UE.

 

 1. S-au expus participantiilor informatii ce au vizat:
 • arbitrajul comercial;
 • clauza de arbitraj – recomandată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României ;
 • avantaje ale arbitrajului:
 • ce nu face obiectul arbitrajului .

Si s-au oferit informatii referitoare la:

 • forme, clauze, efecte ale conventiei arbitrale;
 • cine poate fi arbitru, numirea arbitrilor, raspunderea arbitrilor;
 • Tribunalul arbitral;
 • caducitatea;
 • Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României;
 • atributiile Curtii de Arbitraj Comercial International;
 • Noutăți privind arbitrajul în Noul Cod de Procedură Civilă
 1. Au fost abordate si teme privind « Principiile orizontale « :
 • ”Atenuarea si adaptarea la schimbarile climaterice” :
 • Schimbările climatice
 • Efectul de seră” ca si fenomen natural, benefic,
 • Gazele cu efect de sera:
 • Efecte si vulnerabilitate
 • obiective principale din Strategia UE (Comisia Europeana)
 • Cum abordeaza UE combaterea schimbarilor climatice?

S-a facut referire la Programul european privind schimbarile climatice (2000), program prin intermediul caruia Uniunea a pus in aplicare o serie de masuri de politica pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

 • ”Egalitatea de sanse – combaterea discriminarii la locul de munca”.

S-au purtat discutii ce au vizat conturarea femomenului discriminarii, cum influenteaza aceasta o persoana/un grup in comparatie cu altele aflate in situatii similare/comparabile.

Au fost prezentate participantilor:

 • situatii in care se pot întâlni cu discriminarea la locul de muncă;
 • de ce e important să vorbim despre discriminarea la locul de muncă;
 • instituţii specializate;
 • sancțiunile legale pentru încălcarea interdicției de a discrimina în relațiile de muncă;
 • ce se poate face când se constatața cazuri de discriminare in randul colegilor;
 • ce trebuie sa contina o petitie.
 • Protectia biodiversitatii
 • S-a definit conceptul de biodiversitate si s-a subliniat importanta pe care o are aceasta asupra vieţii şi dezvoltării sistemelor socio-economice.
 • Au fost aduse in discutie informatii legate de presiunile antropice exercitate asupra mediului cu impact asupra biodiversitatii.
 • S-a reliefat insemnatatea conservarii biodiversităţii prin prezentarea obiectivelor conservarii biodiversitatii; politicile si strategiile adoptate de Romania si Uniunea Europeana in domeniul conservarii biodiversitatii; programe şi management eficient şi durabil al componentelor capitalului natural pentru dezvoltarea durabilă a colectivităţilor umane sub aspectul asigurării de resurse regenerabile.
 • S-au adus in fata sfaturi pentru protejarea biodiversitatii de catre umanitate, prin prezentarea de actiuni care sa conduca la un mediu inconjurator durabil.

 

 • Egalitatea de sanse intre femei si barbati 
 • S-au evidentiat principiile care stau la baza egalitatii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – principiu fundamental al drepturilor omului.
 • Au fost abordate aspecte referitoare la accesul nediscriminatoriu la relaţiile de muncă.
 • S-a accesat site-ul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (https://cncd.ro/), autoritatea de stat autonoma, sub control parlamentar, care isi desfasoara activitatea in domeniul discriminarii. Au fost prezentate exemple de petitii adresate CNCD, detaliandu-se datele obligatorii pe care trebuie sa le contina o astfel de petitie, au fost expuse sanctiunile ce deriva din faptele de discriminare.
 • De asemenea, au fost purtate discutii privitor la discriminarea bazată pe criteriul de sex si la soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex, la discriminarea pe acces la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare, precum si la participarea la luarea deciziilor.
 • S-a accesat site-ul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (https://anes.gov.ro/), s-a prezentat legislație națională în domeniul egalității de șanse, respectiv Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei și bărbați.