Skip to main content
Media

Evenimente in cadrul proiectului „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”

In luna iunie 2020, ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC SUD-CENTRU a organizat urmatoarele evenimente, in cadrul proiectului cu titlul: „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”:

 • in data de 22.06.2020 – in localitatea Merisani, judetul Arges
 • in data de 23.06.2020 – in localitatea Galda de Jos, judetul Alba
 • in data de 23.06.2020 – in localitatea Ighiu, judetul Alba
 • in data de 23.06.2020 – in localitatea Cricau, judetul Alba
 • in data de 24.06.2020 – in localitatea Curtea de Arges, judetul Arges
 • in data de 25.06.2020 – in localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara
 • in data de 25.06.2020 – in localitatea Draganu, judetul Arges
 • in data de 25.06.2020 – in localitatea Bascov, judetul Arges
 • in data de 26.06.2020 – in localitatea Salatrucu, judetul Arges
 • in data de 26.06.2020 – in localitatea Tigveni, judetul Arges
 • in data de 29.06.2020 – in localitatea Santimbru, judetul Alba
 • in data de 29.06.2020 – in localitatea Stremt, judetul Alba
 • in data de 30.06.2020 – in localitatea Livezile, judetul Alba
 • in data de 30.06.2020 – in localitatea Almasu Mare, judetul Alba

S-au dezbatut urmatoarele teme:

 1. Medierea

Participantilor le-au fost expuse informatii referitoare la mediere, ca modalitate alternativa de soluționare a conflictelor folosita pentru restabilirea dialogului, comunicării si echilibrului.

Persoanele prezente au fost informate de legislatia in domeniu referitoare la mediere:

 • Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 22 mai 2006 este sediul materiei (ANEXA 1).
 • Lege nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

Au fost supuse atentiei participantilor situatiile in care se poate recurge la mediere dar si ipostazele care nu pot fi supuse medierii .

S-au transmis participantilor informatii referitoare la:

 • Consiliul de Mediere, înfiinţat  în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator;
 • atributiile principale ale Consiliului de mediere ;
 • detalii despre Tabloul mediatorilor disponibil pe  portalul web oficial al Consiliului de Mediere și al Ministerului Justiției;
 • cine poate deveni mediator;
 • contractul de mediere care se semnează de către părţile aflate în conflict, personal sau prin mandatar cu procura speciala şi de mediator.
 • informarea privind procedura medierii si beneficiile ei.

S-au prezentat participantilor cateva exemple de mediere si consideratii cu privire la solutiile alternative si asistenta juridica in UE.

 1. Arbitrajul

S-au expus participantiilor informatii ce au vizat:

 • arbitrajul comercial;
 • clauza de arbitraj – recomandată de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României ;
 • avantaje ale arbitrajului:
 • ce nu face obiectul arbitrajului .

Au fost formulate referiri privitoare la Convenţia arbitrală ca si acord de voinţă al părţilor de a supune litigiul ce se va ivi sau s-a ivit între ele judecăţii tribunalului arbitral.

S-au oferit informatii referitoare la:

 • forme, clauze, efecte ale conventiei arbitrale;
 • cine poate fi arbitru, numirea arbitrilor, raspunderea arbitrilor;
 • Tribunalul arbitral;
 • caducitatea;
 • Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României;
 • atributiile Curtii de Arbitraj Comercial International;
 • Noutăți privind arbitrajul în Noul Cod de Procedură Civilă

Principalele avantaje ale unor asemenea sisteme sunt costurile scazute si perioada de timp mai scurta necesara rezolvarii disputelor.

 1. Principii orizontale 

Au fost prezentate participantiilor la evenimente, temele:

 • ”Atenuarea si adaptarea la schimbarile climaterice”,

Discutiile cu participantii s-au focusat pe delimitarea urmatoarelor notiuni:

 • Schimbările climatice
 • Efectul de seră” ca si fenomen natural, benefic,
 • Gazele cu efect de sera:
 • Efecte si vulnerabilitate
 • obiective principale din Strategia UE (Comisia Europeana)
 • Cum abordeaza UE combaterea schimbarilor climatice?

S-a facut referire la Programul european privind schimbarile climatice (2000), program prin intermediul caruia Uniunea a pus in aplicare o serie de masuri de politica pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

 • ”Egalitatea de sanse – combaterea discriminarii la locul de munca”.

S-au purtat discutii ce au vizat conturarea femomenului discriminarii, cum influenteaza aceasta o persoana/un grup in comparatie cu altele aflate in situatii similare/comparabile.

Au fost prezentate participantilor:

 • situatii in care se pot întâlni cu discriminarea la locul de muncă;
 • de ce e important să vorbim despre discriminarea la locul de muncă;
 • instituţii specializate;
 • sancțiunile legale pentru încălcarea interdicției de a discrimina în relațiile de muncă;
 • ce se poate face când se constatața cazuri de discriminare in randul colegilor;
 • ce trebuie sa contina o petitie.

Protectia biodiversitatii

 • S-a definit conceptul de biodiversitate si s-a subliniat importanta pe care o are aceasta asupra vieţii şi dezvoltării sistemelor socio-economice.
 • Au fost aduse in discutie informatii legate de presiunile antropice exercitate asupra mediului cu impact asupra biodiversitatii.
 • S-a reliefat insemnatatea conservarii biodiversităţii prin prezentarea obiectivelor conservarii biodiversitatii; politicile si strategiile adoptate de Romania si Uniunea Europeana in domeniul conservarii biodiversitatii; programe şi management eficient şi durabil al componentelor capitalului natural pentru dezvoltarea durabilă a colectivităţilor umane sub aspectul asigurării de resurse regenerabile.
 • S-au adus in fata sfaturi pentru protejarea biodiversitatii de catre umanitate, prin prezentarea de actiuni care sa conduca la un mediu inconjurator durabil.

Egalitatea de sanse intre femei si barbati 

 • S-au evidentiat principiile care stau la baza egalitatii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – principiu fundamental al drepturilor omului.
 • Au fost abordate aspecte referitoare la accesul nediscriminatoriu la relaţiile de muncă.
 • S-a accesat site-ul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (https://cncd.ro/), autoritatea de stat autonoma, sub control parlamentar, care isi desfasoara activitatea in domeniul discriminarii. Au fost prezentate exemple de petitii adresate CNCD, detaliandu-se datele obligatorii pe care trebuie sa le contina o astfel de petitie, au fost expuse sanctiunile ce deriva din faptele de discriminare.
 • De asemenea, au fost purtate discutii privitor la discriminarea bazată pe criteriul de sex si la soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex, la discriminarea pe acces la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare, precum si la participarea la luarea deciziilor.
 • S-a accesat site-ul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (https://anes.gov.ro/), s-a prezentat legislație națională în domeniul egalității de șanse, respectiv Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei și bărbați.

 In localitatea Curtea de Arges s-au dezbatut urmatoarele teme:

Cetatenii in UE

S-au expus drepturile cetatenilor UE, conform Tratatului privind functionarea Uniunii Europene si Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Au fost purtat discutii legate de drepturile cetatenilor europeni:

 • dreptul de petitionare;
 • dreptul de a depune o plangere pentru o administrare defectuoasa in activitatea institutiilor, organismelor, oficiilor sau agentiilor;
 • initiativa cetateneasca europeana;
 • documente necesare in calatoriile din Europa. Tari care fac parte din spatiul Schengen si tari care nu fac parte. S-au adus in discutie scopurile si beneficiile spatiului Schengen, garantarea securității în spațiul Schengen si Sistemul de Informații Schengen.
 • situatii in care se poate refuza intrarea intr-o tara din UE;
 • documente de calatorie pentru minori;
 • dreptul de a lucra in tarile UE;
 • sederea in strainatate pe o durata mai mica de 3 luni;
 • sederea in strainatate pe o durata mai mare de 3 luni;
 • dreptul de sedere permanenta;
 • drepturile de securitate sociala;
 • stagiile de cotizare pentru sistemul de asigurari sociale;
 • dreptul de pensie;
 • protectie consulara.

S-au detaliat atributile ambasadei si consulatului unei tari din UE.

Au fost reliefate: istoricul, rolul, atributile, conducerea, structura si modalitatea de contactare a Parlamentului European, Obudsmanului European, Consiliului UE, Comisiei Europene. In acest sens, au fost accesate informativ site-urile: Parlamentului European, Obudsmanului European, Consiliului UE si Comisiei Europene.

S-a realizat distinctia dintre Consiliul UE – Consiliul European – Consiliul Europei.

De asemenea, s-a accesat informativ site-ul Ministerului Afacerilor Externe si site-ul Centrului SOLVIT România, ce funcţionează în cadrul Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Armonizare Legislativă, aflată în coordonarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a UE.

 

 1. Drepturile cetateanului roman

S-a informat participantii cu privire la importanta si structura Constitutia Romaniei.

S-au prezentat si dezbatut drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetateanului roman, prevazute in Constitutia Romaniei, Titlul al –II –lea, Capitolul al -II- lea:  Articolul 22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, Articolul 23 – Libertatea individuală, Articolul 24 – Dreptul la apărare, Articolul 25 – Libera circulaţie, Articolul 26 – Viaţa intimă, familială şi privată, Articolul 27 – Inviolabilitatea domiciliului, Articolul 28 – Secretul corespondenţei, Articolul 29 – Libertatea conştiinţei, Articolul 30 – Libertatea de exprimare, Articolul 31 – Dreptul la informaţie, Articolul 32 – Dreptul la învăţătură, Articolul 33 – Accesul la cultură, Articolul 34 – Dreptul la ocrotirea sănătăţii, Articolul 35 – Dreptul la mediu sănătos, Articolul 36 – Dreptul de vot, Articolul 37 – Dreptul de a fi ales, Articolul 38 – Dreptul de a fi ales în Parlamentul European, Articolul 39 – Libertatea întrunirilor, Articolul 40 – Dreptul de asociere, Articolul 41 – Munca şi protecţia socială a muncii, Articolul 42 – Interzicerea muncii forţate, Articolul 43 – Dreptul la grevă, Articolul 44 – Dreptul de proprietate privată, Articolul 45 – Libertatea economică, Articolul 46 – Dreptul la moştenire, Articolul 47 – Nivelul de trai, Articolul 48 – Familia, Articolul 49 – Protecţia copiilor şi a tinerilor, Articolul 50 – Protecţia persoanelor cu handicap, Articolul 51 – Dreptul de petiţionare, Articolul L 52 – Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, Articolul 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Au fost prezentate principiile generale ale drepturilor cetateanului roman, accentuandu-se diferenta dintre drepturile constitutionale si drepturile universale.

S-au reliefat drepturile cetateanului in mediul online si offline, s-au adus in discutie Regulamentul General de Protectie a Datelor si atributiile Consiliului Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului.

Au fost detaliate cele trei libertati cetatenesti: libertatea de exprimare, libertatea de constiinta si liberul acces la informatie, s-a accentuat relatia dintre acestea. In acest sens, au fost expuse exemple reprezentative.

S-a oferit  raspuns la intrebarea: ”Care e diferenta dintre o petitie si o solicitare ?”, au fost prezentate situatii specifice.

A fost evidentiata importanta adevarului pentru sustinerea statului, bunastrarea si progresul poporului.

S-au adus in discutie informatii relevante legate de dreptul la vot, libertatea de intrunire si dreptul la asociere.

A fost dezbatut dreptul la proprietate privata, a fost realizata o paralela intre proprietatea publica si proprietatea privata/ domeniul public si domeniul privat. S-au adus in discutie exemple caracteristice.

A fost expus dreptul la petionare, s-a reliefat diferenta dintre o petitie si o solicitare. Au fost prezentate situatii reprezentative.

Totodata, au fost detaliate drepturile din Declarația Universală a Drepturilor Omului.

 1. Actiuni de imbunatatire a accesului la justitie

A fost prezentata legislația internaționala și europena a drepturilor omului, in ceea ce priveste accesul la justitie.

S-a tratat asistenta juridica obligatorie in Romania, au fost detaliate cazurile în care asistenţa juridică a suspectului sau a inculpatului este obligatorie.

A fost dezbatut ajutorul public judiciar, s-au prezentat prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila.

S-au descris:

 • formele ajutorului judiciar si conditiile de acordare;
 • competenta si procedura de acordare a ajutorului judiciar;
 • ajutorul public judiciar sub forma asistentei prin avocat;
 • ajutorul public judiciar sub forma platii onorariului expertului, traducatorului sau interpretului;
 • ajutorul public judiciar sub forma platii onorariului executorului judecatoresc;
 • ajutorul public judiciar sub forma facilitatilor la plata taxelor judiciare;
 • asistenta extrajudiciara;
 • organizarea, coordonarea si controlul activitatii de acordare a ajutorului public judiciar;
 • reguli speciale privind acordarea ajutorului public judiciar cetatenilor statelor membre ale UE sau a altor persoane care au domiciliul ori resedinta obisnuita pe teritoriul unui stat membru si formularea unei cereri de asistenta judiciara catre un alt stat membru al Uniunii Europene;
 • formularul pentru cererea de asistenta judiciara in alt stat memru al Uniunii Europene.
 1. Principii orizontale

 Au fost prezentate participantiilor la eveniment, teme pe principii orizontale cu titlul: ” ”Protectia biodiversitatii”, ”Egalitatea de sanse intre femei si barbati”.

4.1 Protectia biodiversitatii

S-a definit conceptul de biodiversitate si s-a subliniat importanta pe care o are aceasta asupra vieţii şi  dezvoltării sistemelor socio-economice.

Au fost aduse in discutie informatii legate de presiunile antropice exercitate asupra mediului cu impact asupra biodiversitatii.

S-a reliefat insemnatatea conservarii biodiversităţii prin prezentarea obiectivelor conservarii biodiversitatii; politicile si strategiile adoptate de Romania si Uniunea Europeana in domeniul conservarii biodiversitatii; programe şi management eficient şi durabil al componentelor capitalului natural pentru dezvoltarea durabilă a colectivităţilor umane sub aspectul asigurării de resurse regenerabile.

S-au adus in fata sfaturi pentru protejarea biodiversitatii de catre umanitate, prin prezentarea de actiuni care sa conduca la un mediu inconjurator durabil.

4.2 Egalitatea de sanse intre femei si barbati

S-au evidentiat principiile care stau la baza egalitatii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi –  principiu fundamental al drepturilor omului.

Au fost abordate aspecte referitoare la accesul nediscriminatoriu la relaţiile de muncă.

S-a accesat site-ul Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (https://cncd.ro/), autoritatea de stat autonoma, sub control parlamentar, care isi desfasoara activitatea in domeniul discriminarii. Au fost prezentate exemple de petitii adresate CNCD, detaliandu-se datele obligatorii pe care trebuie sa le contina o astfel de petitie, au fost expuse sanctiunile ce deriva din faptele de discriminare.

De asemenea, au fost purtate discutii privitor la discriminarea bazată pe criteriul de sex si la soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex,  la discriminarea pe acces la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare, precum si la participarea la luarea deciziilor.

S-a accesat site-ul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (https://anes.gov.ro/), s-a prezentat legislație națională în domeniul egalității de șanse, respectiv Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei și bărbați.