Skip to main content
Media

Evenimente in cadrul „Campaniei de informare, educatie juridica si constientizare”

In luna noiembrie 2019, ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC SUD-CENTRU, in cadrul proiectului cu titlul: „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”, a organizat evenimente in cadrul „Campaniei de informare, educatie juridica si constientizare”:

 • in data de 25.11.2019 – in localitatea Calimanesti, judetul Valcea
 • in data de 26.11.2019 – in localitatea Sadu, judetul Sibiu
 • in data de 27.11.2019 – in localitatea Budesti, judetul Valcea
 • in data de 28.11.2019 – in localitatea Orlat, judetul Sibiu

In cadrul acestor evenimente s-au dezbatut urmatoarele teme:

 1. Asistenta sociala a persoanelor varstnice

S-au prezentat drepturile persoanelor varstnice prevazute in Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

S-au tratat:

 • serviciile si prestatiile pentru persoanele varstnice:
 • finanțarea asistenței sociale pentru persoanele vârstnice
 • procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice

2. Cetatenii in UE

Au fost expuse drepturile cetatenilor UE, prevazute in Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

S-au purtat discutii referitoare la drepturile cetatenilor europeni:

 • dreptul de petitionare;
 • dreptul de a depune o plangere pentru o administrare defectuoasa in activitatea institutiilor, organismelor, oficiilor sau agentiilor;
 • initiativa cetateneasca europeana;
 • documente necesare in calatoriile din Europa. Tari care fac parte din spatiul Schengen si tari care nu fac parte.
 • situatii in care se poate refuza intrarea intr-o tara din UE;
 • documente de calatorie pentru minori;
 • dreptul de a lucra in tarile UE;
 • sederea in strainatate pe o durata mai mica de 3 luni;
 • sederea in strainatate pe o durata mai mare de 3 luni;
 • dreptul de sedere permanenta;
 • drepturile de securitate sociala;
 • stagiile de cotizare pentru sistemul de asigurari sociale;
 • dreptul de pensie;
 • protectie consulara.

S-au detaliat atributile ambasadei si consulatului unei tari din UE.

Au fost prezentate: istoricul, rolul, atributile, conducerea, structura si modalitatea de contactare a Parlamentului European, Obudsmanului European, Consiliului UE, Comisiei Europene. In acest sens, au fost accesate informativ site-urile: Parlamentului European, Obudsmanului European, Consiliului UE si Comisiei Europene.

S-a realizat distinctia dintre Consiliul UE – Consiliul European – Consiliul Europei.

3. Drepturile cetateanului roman

 • Au fost prezentate si dezbatute drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetateanului roman, conform  Constitutiei Romaniei, Titlul al –II –lea, Capitolul al -II- lea
 • S-au prezentat principiile generale ale drepturilor cetateanului roman, accentuandu-se diferenta dintre drepturile constitutionale si drepturile universale.
 • S-au reliefat drepturile cetateanului in mediul online si offline, s-au adus in discutie Regulamentul General de Protectie a Datelor si atributiile Consiliului Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului.
 • Au fost detaliate cele trei libertati cetatenesti: libertatea de exprimare, libertatea de constiinta si liberul acces la informatie. In acest sens, au fost expuse exemple reprezentative.
 • S-a oferit  raspuns la intrebarea: ”Care e diferenta dintre o petitie si o solicitare ?”, au fost prezentate situatii specifice.
 • A fost evidentiata importanta adevarului pentru sustinerea statului, bunastrarea si progresul poporului.
 • S-au adus in discutie informatii relevante legate de dreptul la vot, libertatea de intrunire si dreptul la asociere.
 • A fost dezbatut dreptul la proprietate privata, a fost realizata o paralela intre proprietatea publica si proprietatea privata/ domeniul public si domeniul privat. S-au adus in discutie exemple caracteristice.
 • A fost expus dreptul la petionare, s-a reliefat diferenta dintre o petitie si o solicitare. Au fost prezentate situatii reprezentative.
 • Totodata, au fost detaliate drepturile din Declarația Universală a Drepturilor Omului.

4. Principii orizontale

 • Au fost prezentate participantiilor la eveniment, temele: ”Utilizarea eficienta a resurselor”, ”Discriminarea”.
 • S-a descris importanta utilizarii eficiente a resurselor naturale in vederea  dezvoltarii care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi, respectiv dezvoltarea durabila.
 • S-a prezentat unitatea de masura standardizata – amprenta ecologica. S-au expus datele statistice actuale legate de consumul populatiei in raport cu posibilitatea planetei de a regenera acest consum. S-a accesat site-ul myfootprint.org pentru a face un exercitiu de tip test pentru identificarea impactului pe care modul de viata al omului il are asupra globului.
 • S-a adus in  discutie fenomenul de incalzire globala, cauzele si consecintele acesteia. Au fost aduse exemple relevante.
 • A fost accentuat contextul politic – Europa 2020 –  strategia Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, luandu-se in calcul eficienta utilizarii resurselor.
 • Au fost detaliate regulile pentru maximizarea cresterii economice concomitent cu reducerea presiunii asupra rezervelor de resurse naturale.
 • S-au delimitat pericolele supraexploatarii resurselor naturale. A fost supus atentiei un caz ilustrativ.
 • S-a prezentat industria ecologica europeana si modalitatile de dezvoltare ale acesteia.
 • Au fost transmise recomandari in ceea ce priveste eficienta utilizarii resurselor, sub formula -”Orice gest conteaza!”
 • Totodata, au fost expuse informatii legate de conceptul de discriminare si despre legislatia aferenta.
 • S-au furnizat raspunsuri la urmatoarele intrebari: Cine poate fi victima a discriminarii?, Cine poate fi autor al discriminarii, Cum se poate dovedi discriminarea? Care sunt efectele negative ale discriminarii? si Ce poate face persoana ccare considera ca a fost supusa discriminarii?.

5. PREVEDERILE NOULUI COD PENAL

Accesul la justiție din punct de vedere al dreptului penal

Ce este dreptul penal?

Prevederile noul Cod Penal referitoare la persoane vulnerabile

Traficul și exploatarea personelor vulnerabile

Prevederi privind regimul penal aplicabil minorilor:

 • Măsura educativă a stagiului de formare civică
 • Măsura educativă a supravegherii
 • Măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână
 • Măsura educativă a asistării zilnice
 • Măsura educativă a internării într-un centru educativ
 • Măsura educativă a internării într-un centru de detenţie

6. PREVEDERILE NOULUI COD AL MUNCII

 • Contractul individual de muncă
 • Programul de muncă
 • Salariul
 • Obligațiile angajatorului
 • Concediul și zilele libere legale
 • Cum poți reclama nerespectarea contractului individual sau colectiv de muncă?
 • Formarea profesională
 • Contravenții, sancțiuni și amenzi
 • Dezavantajele muncii în condiții ilegale pentru salariați