Skip to main content
Media

Evenimente in cadrul „Campaniei de informare, educatie juridica si constientizare”

In luna februarie 2020, ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA – ASSOC SUD-CENTRU, in cadrul proiectului cu titlul: „Acces la justiţie şi la metodele alternative de soluţionare a litigiilor”, a organizat evenimente in cadrul „Campaniei de informare, educatie juridica si constientizare”:

 • in data de 10.02.2020 – in localitatea Axente, judetul Sibiu
 • in data de 11.02.2020 – in localitatea Copsa Mica, judetul Sibiu
 • in data de 11.02.2020 – in localitatea Băile Govora, judetul Valcea
 • in data de 13.02.2020 – in localitatea Băile Olăneşti, judetul Valcea
 • in data de 25.02.2020 – in localitatea Șeica Mică, judetul Sibiu
 • in data de 26.02.2020 – in localitatea Șeica Mare, judetul Sibiu

In cadrul acestor evenimente s-au dezbatut urmatoarele teme:

 1. Cetatenii in UE 

S-au expus drepturile cetatenilor UE, conform Tratatului privind functionarea Uniunii Europene si Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Au fost purtat discutii legate de drepturile cetatenilor europeni: dreptul de petitionare; dreptul de a depune o plangere pentru o administrare defectuoasa in activitatea institutiilor, organismelor, oficiilor sau agentiilor; initiativa cetateneasca europeana; documente necesare in calatoriile din Europa. Tari care fac parte din spatiul Schengen si tari care nu fac parte.

S-au adus in discutie scopurile si beneficiile spatiului Schengen, garantarea securității în spațiul Schengen si Sistemul de Informații Schengen; situatii in care se poate refuza intrarea intr-o tara din UE; documente de calatorie pentru minori; dreptul de a lucra in tarile UE; sederea in strainatate pe o durata mai mica de 3 luni; sederea in strainatate pe o durata mai mare de 3 luni; dreptul de sedere permanenta; drepturile de securitate sociala; stagiile de cotizare pentru sistemul de asigurari sociale; dreptul de pensie; protectie consulara.

S-au detaliat atributile ambasadei si consulatului unei tari din UE.

Au fost reliefate: istoricul, rolul, atributile, conducerea, structura si modalitatea de contactare a Parlamentului European, Obudsmanului European, Consiliului UE, Comisiei Europene. In acest sens, au fost accesate informativ site-urile: Parlamentului European, Obudsmanului European, Consiliului UE si Comisiei Europene.

S-a realizat distinctia dintre Consiliul UE – Consiliul European – Consiliul Europei.

De asemenea, s-a accesat informativ site-ul Ministerului Afacerilor Externe si site-ul Centrului SOLVIT România, ce funcţionează în cadrul Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Armonizare Legislativă, aflată în coordonarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a UE.

 1. Drepturile cetateanului roman 

S-au informat participantii cu privire la importanta si structura Constitutia Romaniei.

S-au prezentat si dezbatut drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetateanului roman, prevazute in Constitutia Romaniei, Titlul al –II –lea, Capitolul al -II- lea:  Articolul 22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, Articolul 23 – Libertatea individuală, Articolul 24 – Dreptul la apărare, Articolul 25 – Libera circulaţie, Articolul 26 – Viaţa intimă, familială şi privată, Articolul 27 – Inviolabilitatea domiciliului, Articolul 28 – Secretul corespondenţei, Articolul 29 – Libertatea conştiinţei, Articolul 30 – Libertatea de exprimare, Articolul 31 – Dreptul la informaţie, Articolul 32 – Dreptul la învăţătură, Articolul 33 – Accesul la cultură, Articolul 34 – Dreptul la ocrotirea sănătăţii, Articolul 35 – Dreptul la mediu sănătos, Articolul 36 – Dreptul de vot, Articolul 37 – Dreptul de a fi ales, Articolul 38 – Dreptul de a fi ales în Parlamentul European, Articolul 39 – Libertatea întrunirilor, Articolul 40 – Dreptul de asociere, Articolul 41 – Munca şi protecţia socială a muncii, Articolul 42 – Interzicerea muncii forţate, Articolul 43 – Dreptul la grevă, Articolul 44 – Dreptul de proprietate privată, Articolul 45 – Libertatea economică, Articolul 46 – Dreptul la moştenire, Articolul 47 – Nivelul de trai, Articolul 48 – Familia, Articolul 49 – Protecţia copiilor şi a tinerilor, Articolul 50 – Protecţia persoanelor cu handicap, Articolul 51 – Dreptul de petiţionare, Articolul L 52 – Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, Articolul 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

Au fost prezentate principiile generale ale drepturilor cetateanului roman, accentuandu-se diferenta dintre drepturile constitutionale si drepturile universale.

S-au reliefat drepturile cetateanului in mediul online si offline, s-au adus in discutie Regulamentul General de Protectie a Datelor si atributiile Consiliului Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului.

Au fost detaliate cele trei libertati cetatenesti: libertatea de exprimare, libertatea de constiinta si liberul acces la informatie, s-a accentuat relatia dintre acestea. In acest sens, au fost expuse exemple reprezentative.

S-a oferit  raspuns la intrebarea: ”Care e diferenta dintre o petitie si o solicitare ?”, au fost prezentate situatii specifice.

A fost evidentiata importanta adevarului pentru sustinerea statului, bunastrarea si progresul poporului.

S-au adus in discutie informatii relevante legate de dreptul la vot, libertatea de intrunire si dreptul la asociere.

A fost dezbatut dreptul la proprietate privata, a fost realizata o paralela intre proprietatea publica si proprietatea privata/ domeniul public si domeniul privat. S-au adus in discutie exemple caracteristice.

A fost expus dreptul la petionare, s-a reliefat diferenta dintre o petitie si o solicitare. Au fost prezentate situatii reprezentative.

Totodata, au fost detaliate drepturile din Declarația Universală a Drepturilor Omului.

 1. Actiuni de imbunatatire a accesului la justitie

A fost prezentata legislația internaționala și europena a drepturilor omului, in ceea ce priveste accesul la justitie.

S-a tratat asistenta juridica obligatorie in Romania, au fost detaliate cazurile în care asistenţa juridică a suspectului sau a inculpatului este obligatorie.

A fost dezbatut ajutorul public judiciar, s-au prezentat prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila.

S-au descris:

 • formele ajutorului judiciar si conditiile de acordare;
 • competenta si procedura de acordare a ajutorului judiciar;
 • ajutorul public judiciar sub forma asistentei prin avocat;
 • ajutorul public judiciar sub forma platii onorariului expertului, traducatorului sau interpretului;
 • ajutorul public judiciar sub forma platii onorariului executorului judecatoresc;
 • ajutorul public judiciar sub forma facilitatilor la plata taxelor judiciare;
 • asistenta extrajudiciara;
 • organizarea, coordonarea si controlul activitatii de acordare a ajutorului public judiciar;
 • reguli speciale privind acordarea ajutorului public judiciar cetatenilor statelor membre ale UE sau a altor persoane care au domiciliul ori resedinta obisnuita pe teritoriul unui stat membru si formularea unei cereri de asistenta judiciara catre un alt stat membru al Uniunii Europene;
 • formularul pentru cererea de asistenta judiciara in alt stat memru al Uniunii Europene.
 1. Drepturile persoanelor cu dizabilitati

S-au prezentat drepturile persoanelor cu dizabilitati si principiile protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu handicap. Au fost descrise conditiile necesare pentru integrarea si incluziunea sociala a acestora, punandu-se accent pe domeniile: sanatate si recuperare; educatie; locuinta; cultura, sport, turism; transport; asistenta juridica; servicii sociale; prestatii sociale;  orientare, formare profesionala, ocupare si angajare in munca; incadrare in grad de handicap; accesibilitate;

De asemenea, s-a facut distinctia intre cine poate fi asistent personal si asistent personal profesionist, reflectandu-se obligatiile acestora.

Totodata, au fost expuse centrele pentru persoanele adulte cu handicap.

In cadrul evenimentului a fost accesat informativ site-ul Autoritatii Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

 1. Prevederile Noului Cod al Familiei, preluat de Noul Cod Civil 

Au fost dezbatute noutățile legislative semnalate în reglementarea actuală, în raport cu fostul Cod al familiei, încorporat acum Codului Civil, respectiv: reglementarea logodnei și instituirea celor trei regimuri matrimoniale.

Totodata, s-au abordat drepturile si obligatiile de natură personală dintre soți, in privința căsătoriei; divorțul pe cale notarială; Filiația în cazul reproducerii umane asistate medical (RUAM), cu terț donator; Legea privind prevenirea și combaterea violenței în familia. 

 1. Prevederile Noului Cod Civil 

S-au purtat discutii cu accent pe : Articolul 12 și Articolul 13 privind recunoaștere egală în fața legii și accesul la justiție; Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap dedică un articol asistenței juridice; Administrarea bunurilor altuia; Contractul; Nulitatea; Dreptul de proprietate; Fiducia; Legea civil; Termenul, ca modalitate a obligaţiilor, reglementat în art. 1411 – 1420 din Noul Cod Civil; Drepturile privitoare la viaţa privată şi demnitate; Privilegiile şi garanţiile reale.

 1. Principii orizontale 

Au fost prezentate participantiilor la eveniment, temele: ”Utilizarea eficienta a resurselor”, ”Discriminarea”.

S-a descris importanta utilizarii eficiente a resurselor naturale in vederea  dezvoltarii care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi, respectiv dezvoltarea durabila.

S-a prezentat unitatea de masura standardizata – amprenta ecologica. S-au expus datele statistice actuale legate de consumul populatiei in raport cu posibilitatea planetei de a regenera acest consum. S-a accesat site-ul myfootprint.org pentru a face un exercitiu de tip test pentru identificarea impactului pe care modul de viata al omului il are asupra globului.

S-a adus in  discutie fenomenul de incalzire globala, cauzele si consecintele acesteia. Au fost aduse exemple relevante.

A fost accentuat contextul politic – Europa 2020 –  strategia Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, luandu-se in calcul eficienta utilizarii resurselor.

Au fost detaliate regulile pentru maximizarea cresterii economice concomitent cu reducerea presiunii asupra rezervelor de resurse naturale.

S-au delimitat pericolele supraexploatarii resurselor naturale. A fost supus atentiei un caz ilustrativ.

S-a prezentat industria ecologica europeana si modalitatile de dezvoltare ale acesteia.

Au fost transmise recomandari in ceea ce priveste eficienta utilizarii resurselor, sub formula -”Orice gest conteaza!”

Totodata, au fost expuse informatii legate de conceptul de discriminare si despre legislatia aferenta.

S-au furnizat raspunsuri la urmatoarele intrebari:

 • Cine poate fi victima a discriminarii?,
 • Cine poate fi autor al discriminarii, Cum se poate dovedi discriminarea?
 • Care sunt efectele negative ale discriminarii?
 • Ce poate face persoana care considera ca a fost supusa discriminarii?

A fost accesat informativ Site-ul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse pentru Femei si Barbati (ANES) si Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD).

S-au prezentat atributiile acestor institutii si modalitatile de contactare ale acestora.