Skip to main content
Media

Comunicat de presă lansare proiect

Acces la justiție și la metodele alternative de soluționare a litigiilor

Instanțele de judecată din România sunt asaltate cu litigii, ceea ce îngreunează procesul civil. Până la obținerea unei sentințe finale, un justițiabil poate aștepta câțiva ani și poate cheltui sume substanțiale. Alternativa constă în mediere, care este considerată mai rapidă şi, adesea, mai rentabilă decât procedurile judiciare obişnuite, dar și o soluție pentru degrevarea instanțelor.

Statisticile recente au indicat că la nivelul curților de apel, încărcătura medie pe judecător a crescut constant în ultimii 3 ani, la fel și la nivelul tribunalelor și judecătoriilor, numărul dosarelor ce trebuie soluționate de un magistrat într-un an fiind cuprins între 650 și chiar 2.300, potrivit Raportului privind starea justiției 2017 al Consiliului Superior al Magistraturii.

Pornind de la această realitate, ASSOC, în parteneriat cu ASSOC Sud-Centru și Primăria Comunei Măciuca, și-a propus îmbunătățirea accesului la justiție pentru cetățeni, în special pentru grupuri vulnerabile, precum și îmbunătățirea calității serviciilor de suport, inclusiv asistență juridică.

Concret, cei trei parteneri derulează, începând cu data de 28 martie 2019, proiectul “Acces la justiție și la metodele alternative de soluționare a litigiilor” (Cod SIPOCA 496 MYSMIS 2014/126528), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Valoarea totală a proiectului este 2.333.420,69 lei, aceasta urmând să fie distribuită pentru activitățile programate să se desfășoare până în 27 martie 2021.

Pe durata proiectului vor avea loc întâlniri în comunitate și focus-grupuri, zonele vizate fiind Centru, Vest, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia. De asemenea, se vor derula campanii regionale de informare, precum și cursuri de formare cu practicieni în domeniu. Scopul proiectul constă în creșterea nivelului de conștientizare, cunoștințe și implicare din partea cetățenilor cu privire la drepturile și obligațiile lor, ceea ce va avea ca rezultat un acces mai facil la procedurile judiciare prin servicii de mediere și consiliere, dar și un grad crescut al metodelor alternative de soluționare a litigiilor.

Contact proiect

Leș Mihaela Diana

Manager proiect

0741 036 582

mihaela.les@assoc.ro