Skip to main content

Partener
ASSOC Sud-Centru

Funcționează ca filială a Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială, organizațiile, dar și reprezentanții acestora derulând în trecut proiecte comune. Preocuparea pentru dezvoltarea serviciilor sociale și implementarea unor practici moderne în domeniu au transformat o prietenie într-o colaborare instituționalizată. În anul 2015, aceasta s-a înregistrat oficial ca asociație de sine stătătoare cu numele ASSOC Filiala Vâlcea, preluând ideile comune, acelea de a susține persoanele dezavantajate și a promova profesia de asistent social. Extinderea activităților din ultimii trei ani a dus la o nouă etapă de dezvoltare, iar din 2019 organizația a devenit ASSOC Sud-Centru. Înființată de un grup de profesioniști din domeniul asistenței sociale, cu experiență de lucru vastă, structura teritorială ASSOC Sud-Centru are ca obiective principale organizarea unei structuri de servicii sociale viabile care să vină în întâmpinarea nevoilor tuturor categoriilor aflate în stare de excluziune socială, îmbunătățirea standardelor de viață și a sănătății publice, dar și implicarea în armonizarea legislației sociale la standardele europene.